Business controller, Dynatest Danmark A/S

Vi søger en Business controller til Dynatest Danmark A/S til tiltrædelse snarest.

Dynatest

Dynatest er en produktions- og konsulentvirksomhed beskæftiget indenfor måling og analyse af vej- og infrastrukturoverflader. Vi opererer globalt og er verdens førende virksomhed indenfor vores niche.

Vi udvikler og producerer avanceret måleudstyr, der anvendes ved måling af den aktuelle vedligeholdelsesstand af vejoverflader, køreflader i lufthavne og havne. Vores udstyr kan anvendes overalt hvor der er behov for at teste overfladen af en given kørefladeinfrastruktur. Vi driver sideløbende hermed en stadigt voksende ingeniørkonsulentforretning, hvor vores ydelser tager udgangspunkt i måling, test og analyse af vejstrækninger og køreflader i lufthavne over hele verden.

Dynatest er ejet af den danske kapitalfond Blue Equity.

Stillingen

Til vores økonomiteam i Dynatest Danmark A/S søger vi en business controller, der kan medvirke til at sikre den fortsatte vækst og lønsomhed samt videreudvikling af økonomistyringen i hele Dynatest gruppen. Økonomiteamet i Dynatest Danmark A/S består af en financial controller og 2 økonomimedarbejdere. Business controlleren referer direkte til koncernens globale CFO.

Business controllerens primære ansvar og opgaver omfatter:

 • Assistance ved månedsafslutninger, herunder bl.a. beregning af koncerninterne royalties og fordeling af koncernomkostninger

 • Månedlig forberedelse, analyse, udsendelse og opfølgning på OPEX

 • WIP beregning i forbindelse med periodeafslutninger

 • Periodisk analyse, efterkalkulation og opfølgning på kostpriser og dækningsgrader på udstyr, konsulent- og servicejobs samt deltagelse i månedlige opfølgningsmøder

 • Deltagelse ved udarbejdelse af årsbudgetter og perodiske forecasts

 • Deltagelse i udarbejdelse af årsregnskaber

 • Udarbejdelse af momssandsynliggørelse og momsafregninger

 • Deltagelse ved analyse, optimering og dokumentation af økonomiprocesser samt andre forretningskritiske arbejdsgange på tværs af virksomhedens værdikæde

 • Videreudvikling, vedligeholdelse og rapportering af kritiske virksomheds KPI

 • Analyser generelt af virksomhedens finansielle performance og udarbejdelse af business cases

 • Virke som superbruger i virksomhedens ERP system Microsoft Navision

 • Deltagelse ved implementering af eventuelt nye systemer og arbejdsgange der kan optimere virksomhedens ressurceanvendelse og lønsomhed

Dynatest har kontorer globalt og har udover Danmark økonomifunktioner i Georgia, USA, Italien samt i Colombia. Business controlleren vil komme til at arbejde i et internationalt miljø med opgaver der er forankret lokalt i Danmark, men ofte i tæt sammen med kollegaer i udlandet i forbindelse med opgaver der skal løses på koncernniveau.

 

Stillingen kræver at man både kan arbejde selvstændigt og indgå i et team. Den rette kandidat skal derfor kunne tage ansvar for egne opgaver og samtidig have en god forståelse af væsentligheden af at være en del af en større sammenhæng i forhold til at kunne imødekomme de stillede krav til fælles deadlines, transparens og kvalitet i rapportering etc.

 

Dynatest tilbyder desuden gode udviklingsmuligheder for den kandidat der er omstillingsparat og gerne vil udvikle og udvide sine faglige kompetencer.

 

Stillingen har fast arbejdssted i Dynatest Danmark A/S, beliggende Tempovej 27-29, 2750 Ballerup og skal besættes snarest. Aflønning vil modsvare kvalifikationer.

Den idelle kandidat

Vi søger en business controller der har en teoretisk økonomiuddannelse på HD, cand merc niveau eller lignende. Den idelle kandidat har 3-5 års erfaring som controller, regnskabschef, revisor eller økonomistyringskonsulent.

Det forventes at vores nye business controller udover en generel økonomiforståelse har stærke kompetencer indenfor lønsomhedsanalyse, rapportering og budgetopfølgning samt anvendelse af excel, herunder Jet reports. Dynatest anvender Microsoft Dynamics NAV 2016 globalt og det vil være en klar fordel at have erfaring hermed.

Megen kommunikation foregår på engelsk det er derfor væsentligt at du har gode engelskkundskaber både i skrift og tale samt er velformuleret.

Herudover lægges der vægt på at du som person er udadvendt, nysgerrig, arbejdsom, selvstændig og kvalitetsbevidst.

Ansøgning

Yderligere oplysninger om Dynatest eller spørgsmål til stillingen kan rettes ligeledes rettes til Lars Ytting der desuden kan kontaktes på +45 41334349. Alle henvendelser behandles fortroligt.